Tidlegare har det vore vanleg å bruke kopar til å impregnere oppdrettsnøter. Foto: Leif Nøttestad / Havforskingsinstituttet
Tidlegare har det vore vanleg å bruke kopar til å impregnere oppdrettsnøter. Foto: Leif Nøttestad / Havforskingsinstituttet

Åtvarar mot nytt impregneringsstoff