Velde Maskin AS 20 år
Brørne Harald (t.v.) og Asbjørn Velde eig firmaet med ein lik halvdel kvar. ARKIVFOTO: NILS TOKHEIM

Auka omsetnaden med 24 millionar