På den samiske nasjonaldagen 6. februar tek samar på seg kufter som høyrer heime i heile Sápmi, frå Innlandet til Kolahalvøya i Russland. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK
På den samiske nasjonaldagen 6. februar tek samar på seg kufter som høyrer heime i heile Sápmi, frå Innlandet til Kolahalvøya i Russland. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK

— Bruk av naturen kan læra barnehageborn om samisk kultur