Sjølv om fleire kan ha ei god russetid, er det mange elevar som opplever mobbing, krenkingar og utestenging gjennom alle tre åra på vidaregåande skule, skriv Ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
Sjølv om fleire kan ha ei god russetid, er det mange elevar som opplever mobbing, krenkingar og utestenging gjennom alle tre åra på vidaregåande skule, skriv Ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

Ein av ti ungdommar blir utestengt frå russefeiringa