Maria Berg Hestad er trekkplasteret når Etne hagelag inviterer til det dei meiner er årets hagebegivheit tysdag.
FOTO: PRIVAT
Maria Berg Hestad er trekkplasteret når Etne hagelag inviterer til det dei meiner er årets hagebegivheit tysdag. FOTO: PRIVAT

Etne hagelag: — Dette blir årets begivenheit