Miljødirektoratet oppmodar til å sjekke om elektronikk er CE-merkt før kjøp, då det er større sjanse for at produkta inneheld ulovlege stoff om dei ikkje har stempelet. Foto: Miljødirektoratet
Miljødirektoratet oppmodar til å sjekke om elektronikk er CE-merkt før kjøp, då det er større sjanse for at produkta inneheld ulovlege stoff om dei ikkje har stempelet. Foto: Miljødirektoratet

For mykje bly i elektronikk