Fordrivne frå Ukraina får forlengt opphaldsløyvet i Noreg med ytterlegare eitt år