llustrasjonsfoto: Heidi Molstad Andresen / NPK
llustrasjonsfoto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Forskingsjuks: Rekordmange forskingsartiklar trekte tilbake i 2023