For å ta betre vare på helsa til fjellreven, har NINA no sett ut fjellrev på Hardangervidda som ikkje er i nær slekt med dei som allereie lever i dette området. Foto: Avlsprogrammet / NINA / NPK
For å ta betre vare på helsa til fjellreven, har NINA no sett ut fjellrev på Hardangervidda som ikkje er i nær slekt med dei som allereie lever i dette området. Foto: Avlsprogrammet / NINA / NPK

Friskare fjellrev på Hardangervidda