Skoggjødsling er eit klimatiltak som blei sett i verk i 2016. Det blei betalt 5,8 millionar kroner i tilskot i fjor. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK
Skoggjødsling er eit klimatiltak som blei sett i verk i 2016. Det blei betalt 5,8 millionar kroner i tilskot i fjor. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Gjødsling av skog tok seg opp i fjor