Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim er i dialog med brannmannskapet som har sagt opp stillingane sine i Etne og Skånevik. Ei potensiell løysing på den langvarige konflikta i Haugaland brann og redning, kan vera at Etne kommune overtar arbeidsgjevaransvaret for dei som har sagt opp. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim i Etne og ordførar Ole Johan Vierdal i Vindafjord kommue er villig til å ta i mot flyktningar får Ukraina. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim i Etne er ikkje einig i at det blei tydeleg lagt fram at administrasjonen i HIM skulle flytte til Haugesund. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Heilt ueinige om flytteprosess