Det ligger store mengdar avskrapt gul og kvit maling i vegkantane mellom Ølen og Ølensvåg. — Forsøpling, konstaterer fotografen.
FOTO: TIPSAR
Det ligger store mengdar avskrapt gul og kvit maling i vegkantane mellom Ølen og Ølensvåg. — Forsøpling, konstaterer fotografen. FOTO: TIPSAR

Her ligg vegmerkinga i grøftekanten langs E134