Plattforma Gyda som i desse dager blir demontert hos Aker Solutions på Stord.
FOTO: AKER SOLUTIONS
Plattforma Gyda som i desse dager blir demontert hos Aker Solutions på Stord. FOTO: AKER SOLUTIONS

Kraftig inntektsauke for Aker Solutions