43 prosent av kvinner synest det er veldig viktig å vere eit leseførebilete for barna sine, samanlikna med 24 prosent menn. Foto: Juliana Wolf Garcindo / NPK
43 prosent av kvinner synest det er veldig viktig å vere eit leseførebilete for barna sine, samanlikna med 24 prosent menn. Foto: Juliana Wolf Garcindo / NPK

Mødrer les oftare for ungane enn fedrane