Nyvalt fylkesstyre i Vestland SV: Mari Svartveit Hansen, Silje Nordtveit Olsen, Vibeke Johnsen, ny nestleiar, Marthe Hammer, Knut Remi Heimvik, Hege Lothe, Jarle Brattespe, Kristin Hartvedt, Kai Øystein Søvde, Eva Mikkelsen og Jens Revold. (Gabriella Haugland, Asle Olsen og Milikissa c. Wodajo frå Bjørnafjorden vart ikkje til stades då bilete vart teke). FOTO: VESTLAND SV
Nyvalt fylkesstyre i Vestland SV: Mari Svartveit Hansen, Silje Nordtveit Olsen, Vibeke Johnsen, ny nestleiar, Marthe Hammer, Knut Remi Heimvik, Hege Lothe, Jarle Brattespe, Kristin Hartvedt, Kai Øystein Søvde, Eva Mikkelsen og Jens Revold. (Gabriella Haugland, Asle Olsen og Milikissa c. Wodajo frå Bjørnafjorden vart ikkje til stades då bilete vart teke). FOTO: VESTLAND SV

Nytt styre i Vestland SV