Produktet «Hot Chip Challenge» er trekt frå marknaden fordi det er så sterk at det vert vurdert som helsefarleg. Foto: Mattilsynet / NTB / NPK
Produktet «Hot Chip Challenge» er trekt frå marknaden fordi det er så sterk at det vert vurdert som helsefarleg. Foto: Mattilsynet / NTB / NPK

Tsjekkisk tortillachips blir trekt tilbake – så sterk at han blir rekna som helsefarleg