24/06  Omtale om mogleg ferje- og busskutt i Rogaland.
Ferja MF Nesvik på Hjelmelandsfjorden. Rogaland fylkeskommune føreslår å kutta fleire rutetilbod i fylket. Ei rekke ruter med både buss og båt i Ryfylke blir råka. Foto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Vil diskutera buss og båt med kommunane