Originaltekst Hilde Selland Winterthun er kommunalsjef for helse i Etne. Ho tilbakeviser påstanden om at bebuarar på Etne omsorgssenter har lagt seg klokka 17.00. Om så har skjedd, er det av fri vilje, seier ho
Hilde Selland Winterthun er kommunalsjef for helse i Etne kommune. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Vil ha innspel til bustadsosial plan