Peder Lofnes Hauge og Noregs Mållag synest det er positivt at regjeringa stiller språkkrav til dataspelutviklinga, men etterlyser særmerkte nynorskstønadar. 
Foto: Jannica Luoto / Noregs Mållag
Peder Lofnes Hauge og Noregs Mållag synest det er positivt at regjeringa stiller språkkrav til dataspelutviklinga, men etterlyser særmerkte nynorskstønadar. Foto: Jannica Luoto / Noregs Mållag

Vil ha meir nynorsk i dataspel