Areal utanfor sikkerheitssonen langs vegane kan vere aktuelle for produksjon av energi. No går Nye Veier ut i marknaden for å kartleggje moglege løysingar. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB/ NPK
Areal utanfor sikkerheitssonen langs vegane kan vere aktuelle for produksjon av energi. No går Nye Veier ut i marknaden for å kartleggje moglege løysingar. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB/ NPK

Vurderer energiproduksjon langs norske vegar