Tannlegerekningane blir låge for den yngre delen av befolkninga, dersom forslaget til regjeringa blir vedteke. Foto: Frank May / NTB / NPK
Tannlegerekningane blir låge for den yngre delen av befolkninga, dersom forslaget til regjeringa blir vedteke. Foto: Frank May / NTB / NPK

Billigare tannlegehjelp foreslått utvida til ein er 24 år