Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) tok turen til Etne.
Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp). Arkivfoto FOTO: Svein-Erik Larsen

Landbruksministeren om framtidslandbruket: Handlar om lønsemd og sjølvforsyning