Snøskredulukka i Sørfold er eit fatalt døme på behovet for gode rutinar kring skredfare i bygg- og anleggsbransjen. Foto: NGI
Snøskredulukka i Sørfold er eit fatalt døme på behovet for gode rutinar kring skredfare i bygg- og anleggsbransjen. Foto: NGI

Vil ha meir merksemd kring snøskredfare ved bygg- og anleggsplassar