Tolletaten sin valutahund i aksjon på Stavanger lufthavn.
FOTO: TOLLETATEN
Tolletaten sin valutahund i aksjon på Stavanger lufthavn. FOTO: TOLLETATEN

Akjsonerte mot valutasmugling