Hardelandsvatnet. 
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Hardelandsvatnet. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Midlertidig senking av Hardelandsvatnet