Synnøve Sævareid er glad i hagen sin, og brukar mykje tid her. Å komma seg ut i frisk luft og å jobba i hagen har vore viktig for henne i tida etter at sonen Tobias omkom i ei ulukke for 2,5 år sidan. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Synnøve Sævareid er glad i hagen sin, og brukar mykje tid her. Å komma seg ut i frisk luft og å jobba i hagen har vore viktig for henne i tida etter at sonen Tobias omkom i ei ulukke for 2,5 år sidan. Foto: Grethe Hopland Ravn

Å leva vidare etter Tobias