Årets bedrift i Etne og Vindafjord er Arriva Shipping AS. F.v.: Maren Tungesvik Tveiten frå Sparebanken Vest, dagleg leiar Sindre Matre, styreleiar og hovudeigar Jarle Matre, Lars Olav Larsen i Haugesund Sparebank og Anders Hundseid i SR Bank. 
FOTO: NILS TOKHEIM
Årets bedrift i Etne og Vindafjord er Arriva Shipping AS. F.v.: Maren Tungesvik Tveiten frå Sparebanken Vest, dagleg leiar Sindre Matre, styreleiar og hovudeigar Jarle Matre, Lars Olav Larsen i Haugesund Sparebank og Anders Hundseid i SR Bank. FOTO: NILS TOKHEIM

Årets bedrift og årets gründer er kåra