Etne kommune har innført kokepåbod av vatnet for alle som får vatnet frå Etnesjøen vassverk.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
ILLUSTRASJONSFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Ber folk spara på vatnet