Sigrun Thormodsæter (76), Ivar Leonard Krakk (77), Tomas Finnvik (86), Harald Magne Hustoft (86) og Sverre Georg Vågen (87) har alle Kongens Fortenestemedalje på brystet. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Sigrun Thormodsæter (76), Ivar Leonard Krakk (77), Tomas Finnvik (86), Harald Magne Hustoft (86) og Sverre Georg Vågen (87) har alle Kongens Fortenestemedalje på brystet. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Fekk eit hjarteleg gjensyn med kongen