Mange av dei same lovbrota i fiskeri går igjen frå gong til gong, viser ein felleskontroll på Vestlandet i mai. Foto: Steinar Hystad / NPK
Mange av dei same lovbrota i fiskeri går igjen frå gong til gong, viser ein felleskontroll på Vestlandet i mai. Foto: Steinar Hystad / NPK

Fiskarar på Vestlandet gjentek lovbrot