Vektar Alexander Svanberg Slathia heldt vakt ved scena utanfor Sjøperlo onsdag morgon.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Vektar Alexander Svanberg Slathia heldt vakt ved scena utanfor Sjøperlo onsdag morgon. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Førebuingane i gang i Ølen