Rådyrkalvar i høgt gras ligg utsett til under slåtten. Eit nytt forskingsprosjekt skal undersøkje om flytting bidreg til at fleire overlever. Foto: Hans Kr. Olsen / NPK
Rådyrkalvar i høgt gras ligg utsett til under slåtten. Eit nytt forskingsprosjekt skal undersøkje om flytting bidreg til at fleire overlever. Foto: Hans Kr. Olsen / NPK

Forsking skal vise om flytting gjer at fleire rådyrkalvar overlever slåtten