Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) seier partiet har prioritert både ny vinterveg over Haukeli og E134 Bakka-Solheim høgt i det som blir partiet sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan 2022-2033. 
Foto: Jon Edvardsen
Terje Halleland (Frp) ved E134 i Ølen sentrum. Arkivfoto: Jon Edvardsen

FRP vil bygge heile Bakka-Solheim