Lisa Marie Ness Klungland (Sp) inne på Stortinget mens ho ventar på beskjed om når dei kan bevege seg fritt igjen. Foto: Privat
Lisa Marie Ness Klungland (Sp) håpar på fleire år på Stortinget. Arkivfoto: Privat

Går for fleire år på Stortinget