Ekteparet Aud Jorunn og Pål Atle Baustad har stått på for lokalsamfunnet i 30 år, og var blant dei som fekk Grannarblomen i fjor. No kan du nominere nye kandidatar som fortener ei merksemd for innsatsen dei gjer.
Ekteparet Aud Jorunn og Pål Atle Baustad har stått på for lokalsamfunnet i 30 år, og var blant dei som fekk Grannarblomen i fjor. No kan du nominere nye kandidatar som fortener ei merksemd for innsatsen dei gjer.

Grannarblomen er tilbake – kven vil du skal få den i år?

Snart er Grannarblomen, ein sommarserie kor me heidrar frivillige sjeler i Etne og Vindafjord tilbake i spaltene.

Ein gong i veka vil me dele ut ein flott blomsterbukett. Dette for å gjere stas på, og skrive om, dei som utan å krevje noko for det bidreg til at livet for enten enkeltmenneske eller heile lokalsamfunn blir lysare.

For å finne fram til personar som fortener Grannarblomen treng me di hjelp!

Nominér din kandidat til Grannarblomen ved å skrive namn og nokre ord om kvifor du meiner han eller ho fortener å bli heidra for innsatsen sin.

Send inn dine forslag til oss på e-post til tips@grannar.no eller som SMS til tipstelefonen 975 70 789.

Sjå kven som fekk Grannarblomen i fjor:

Grannarblom til «kjøkkensjefen»

Kjersti Skogen frå Ølen har bidrege som kjøkkensjef på Etnecupen i over tjue år.

Ein ekte ja-person

Ståle Jamne mottok Grannarblomen for stor innsats i Skjoldar IL.

Ektepar har stått på i 30 år

Ekteparet Aud Jorunn og Pål Atle Baustad har stått på for lokalsamfunnet i 30 år, og var blant dei som fekk Grannarblomen i fjor. No kan du nominere nye kandidatar som fortener ei merksemd for innsatsen dei gjer.

Hjelper til med det meste

Øyvind Blikra har vore teknisk sjef bak Vikedal Roots Music Festival i mange år. Denne veka mottak han Grannarblomen.

Brenn for Bjoa

Anna Klette Steinsland (42) er ivrig på å driva på med dugnad i Bjoa og resten av kommunen, og fekk denne veka Grannarblomen. 

Eldsjeler i Skånevik

Skånevikbuane Heidi Wannberg og Ole Funderud har bidratt mykje i prosessen med å få eit ute-basseng i bygda si. Denne veka mottok dei Grannarblomen.

Ymse