Næringsgiv 2024 på Olalia.
Interesserte lyttarar til Rune Bjerga. Frå venstre Ingeborg Johansen, Anette Lauareid Hovda, Erle Mæland Aasheim og ordførarane Mette Bergsvåg Ekrheim og Ole Johan Vierdal. FOTO: NILS TOKHEIM

Gründerar i fokus på Olalia