Miriam Aareskjold og Trude Enge i NAV Etne-Vindafjord fungerer som eit bindeledd mellom utleigarar og flyktningar.
Miriam Aareskjold og Trude Enge i NAV Etne-Vindafjord er del av integreringstenesta i dei to kommunane. Integreringstenesta har vurdert søknadar frå frivillige om tilskot til inkluderingstiltak. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Integreringstilskot til fleire frivillige