NMK VIkedal sitt anlegg på Mo under Landsfinalen 2023 19. august 2023.
NMK Vikedal får støtte til crosscartar som kan køyre på Vikedal motorbane. Arkivfoto FOTO: Nils Tokheim

Klampen i botn for innhaldsrik sesong