Kongen og dronninga ved ankomst i Vindafjord.
FOTO: GRETHE NYGAARD
Kongen og dronninga ved ankomst i Vindafjord. FOTO: GRETHE NYGAARD

Kongen skrytte av Vindafjord sitt næringsliv