Menn utgjer berre 25 prosent av dei tilsette i grunnskulen. Foto: Berit Roald / NTB / NPK
Menn utgjer berre 25 prosent av dei tilsette i grunnskulen. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Kraftig fall i talet på menn som vil bli lærarar