Når ungdom søv lite og deler alt frå flasker, glas, sigarettar og våryre kyss, aukar faren for smitte. Dei er også meir mottakeleg for infeksjonar om slimhinnene deira er såre. Og det blir dei fort av både skriking, høglydt synging, snus og røyk. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK
Når ungdom søv lite og deler alt frå flasker, glas, sigarettar og våryre kyss, aukar faren for smitte. Dei er også meir mottakeleg for infeksjonar om slimhinnene deira er såre. Og det blir dei fort av både skriking, høglydt synging, snus og røyk. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

Lite søvn, mykje alkohol, kyssing og roping aukar smittefaren