Marknadsprogrammet inviterer folk med på ein liten tur «ut i verda»

Ymse