Det er stor fare for skog-, gras- og lyngbrann på store deler av Vestlandet denne veka. Bildet er tatt i fjor i samband med ein skogbrann i Vestby. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
Det er stor fare for skog-, gras- og lyngbrann på store deler av Vestlandet denne veka. Bildet er tatt i fjor i samband med ein skogbrann i Vestby. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

Oransje farevarsel: Stor skogbrannfare i Grannar-distriktet