Kenneth Karlsen (Frp) føreslo å utsetja saka til hausten, og få på plass eit politisk arbeidsutval som djupare kan gå inn i planen for Etne 2030-2040.
Foto: Grethe Hopland Ravn
Kenneth Karlsen (Frp) føreslo å utsetja saka til hausten, og få på plass eit politisk arbeidsutval som djupare kan gå inn i planen for Etne 2030-2040. Foto: Grethe Hopland Ravn

Set stor Etne-plan på vent