Eileen P. Selland er leiar for utvikling i Etne kommune. 
Akrivfoto
Eileen P. Selland er leiar for utvikling i Etne kommune. Akrivfoto

Skal jobba fram ny planstrategi – søkjer innspel frå fleire hald