Målet med innsamlinga er å få inn 200 tonn med storsekkar som skal pressast saman, og sendast til resirkulering. Foto: Felleskjøpet
Målet med innsamlinga er å få inn 200 tonn med storsekkar som skal pressast saman, og sendast til resirkulering. Foto: Felleskjøpet

Skal samla inn landbruksplast over heile landet