I 2024 er det gitt 15,6 millionar kroner i tilskot for levering av 137.000 tonn husdyrgjødsel til biogassanlegg i Noreg. Oppslutninga har auka kraftig gjennom ti år med tilskot, og kjem av at fleire startar opp biogassanlegg. Foto: Torbjørn Tandberg/ Landbruksdirektoratet
I 2024 er det gitt 15,6 millionar kroner i tilskot for levering av 137.000 tonn husdyrgjødsel til biogassanlegg i Noreg. Oppslutninga har auka kraftig gjennom ti år med tilskot, og kjem av at fleire startar opp biogassanlegg. Foto: Torbjørn Tandberg/ Landbruksdirektoratet

Stadig meir husdyrgjødsel blir nytta til biogass