Parkeringsplassen på Olav Vik-stiftelsen skal bli tre gonger så stor.
Foto: Privat
Parkeringsplassen på Olav Vik-stiftelsen skal bli tre gonger så stor. Foto: Privat

Utvidar parkeringsplassen på Olav Vik