Wenche S. Lilleland har kjempa lenge for at bebuarar i heildøgnsbemanna omsorgsbustader skal få kunne reise på ferie med tilsette. ARKIVFOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
Wenche S. Lilleland har kjempa lenge for at bebuarar i heildøgnsbemanna omsorgsbustader skal få kunne reise på ferie med tilsette. ARKIVFOTO: SVEIN-ERIK LARSEN

Vil få omgjort vedtak om utsett gruppe