Skattedirektør Nina Schanke Funnemark minner om leveringsfristen 31. mai. Foto: Skatteetaten
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark minner om leveringsfristen 31. mai. Foto: Skatteetaten

140.000 næringsdrivande risikerer tvangsmulkt